Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Szkolenia zamknięte

(Przykładowe obszary tematyczne prowadzonych szkoleń)

Szkolenia menedżerskie 

 • Kiedy ekspert staje się menedżerem – jak odnaleźć się i skutecznie działać w nowej roli
 • Budowanie zespołu
 • Jak delegować zadania i rozliczać z powierzonych zadań
 • Menedżer w roli coacha
 • Motywowanie zespołu
 • Zarządzanie zespołem w zmieniającym się środowisku pracy –szkolenie w oparciu o grę szkoleniową ESKADRA 
 • Motywowanie w obliczu zmiany
 • Komunikacja w zespole
 • Jak udzielać informacji zwrotnej i angażować do zmiany zachowań
 • Budowanie autorytetu lidera
 • Organizacja pracy w zespole
 • Jak wyznaczać cele i prowadzić zespół do zwycięstwa 
 • Jak zarządzać różnorodnymi zespołami , czyli o pracy z pokoleniami +45, X, Y
 • Zarządzanie konfliktem w zespole

Przywództwo

 • Przywództwo – warsztaty inspiracyjne dla menedżerów
 • Indywidualny trening przywództwa

Zarządzanie zespołem sprzedaży

 • Zarzadzanie zespołem sprzedaży- warsztat w oparciu o grę szkoleniową oraz typologię osobowości DISC D3
 • Motywowanie handlowców

Sprzedażowe

 • Techniki sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa klienta -warsztat z kamerą video
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem – skuteczne strategie postępowania w niestandardowych sytuacjach
 • Jak prowadzić profesjonalne spotkanie z klientem
 • Przewaga konkurencyjna handlowca – jak budować własną skuteczność sprzedażową

Rozwój osobisty

 • Asertywność
 • Zarzadzanie emocjami i stresem
 • Zarzadzanie czasem (szkolenie w oparciu o grę szkoleniową)
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (szkolenie w oparciu o grę szkoleniową)
 • Komunikacja interpersonalna (warsztat w oparciu o  typologię osobowości DISC D3