Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

LICENCJONOWANY DOSTAWCA GIER SZKOLENIOWYCH

Gry szkoleniowe

Gry pozwalają szybko i skutecznie rozwijać potrzebne w ówczesnych czasach kompetencje. Oprócz pogłębiania twórczego myślenia, wpływają na intuicję, uczenie się na błędach czy na dostrzeganie długofalowej perspektywy. Ich mechanizmy pozwalają na warunkowanie pozytywnych zachowań oraz skłaniają do ich powtarzania. Gry szkoleniowe wyzwalają w uczestnikach zaangażowanie, które jest również potrzebne w codziennej pracy. Tak samo jak podczas zabawy, pracownicy powinni być aktywni wykonując swoje obowiązki. Skuteczność gier szkoleniowych wynika z tego, że uczestnicy koncentrują całą swoją uwagę na celu gry i rozwijają kompetencje kluczowe do efektywnego funkcjonowania w pracy.

Mechanizm gier zakłada, że każdy następny etap jest coraz trudniejszy. Bardziej wymagający poziom jest dla nas coraz większym wyzwaniem, a nasze umiejętności przecież wciąż pozostają takie same. Przez to istnieje sposobność do popełnienia błędów. Jeżeli nam się to zdarzy to nie załamujmy rąk, bo podczas gry szkoleniowej od razu dostajemy informację zwrotną, jak moglibyśmy działać lepiej. Dają nam one możliwość bezpiecznego próbowania, eksperymentowania i uczenia się na własnych błędach.

Gra rozgrywana jest w Zespołach. Fabuła gry związana jest ze zbliżającym się w kierunku Ziemi zagrożeniem, przed którym obronić może eskadra doborowych pilotów. Gracze wcielają się w pracowników koncernów zbrojeniowych produkujących samoloty mające wejść w skład eskadry. Gra jest tak opracowana, aby pokazać typowe problemy procesowe i jednocześnie zademonstrować proste metody systematycznego usprawniania. Jest także świetnym wprowadzeniem do metodologii LEAN / Six SIGMA.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Zarządzanie procesowe – identyfikacja powiązań pomiędzy działaniami wykonywanymi w organizacji a wymaganiami klienta we wszystkich etapach procesu;
 • Praca zespołowa – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu;
 • Zarządzanie zmianą – adekwatne reagowanie na pojawiające się zadania oraz zdarzenia losowe, wprowadzanie koniecznych korekt w planie działania

Zastosowania

 • Szkolenia z zakresu optymalizacji procesów, pracy zespołowej, zarządzania zmianą;
 • Warsztaty dotyczące współpracy w zespole

Magneto jest grą szkoleniową nastawioną na rozwój umiejętności negocjacji, w tym kluczowego znaczenia przygotowania się do procesu negocjacji. Ciekawa fabuła pozwala zaobserwować naturalne zachowania w sytuacji negocjacyjnej. Uczestnicy wcielają się w role członków 6 rdzennych plemion z Dżungli Amazońskiej, gdzie ze względu na izolację od zachodniej cywilizacji nadal znajdują się bardzo rzadkie surowce naturalne o magnetycznych właściwościach. Każde z plemion ma dostęp do innego rodzaju i ilości surowców. Postępująca wycinka lasów zmusza ich do sprzedaży surowców na odległym targowisku w celu zakupienia pożywienia.

Plemiona mogą dowolnie wymieniać się surowcami i informacjami, żeby zmaksymalizować wartość swoich dóbr i uzyskać jak najwyższą cenę na targowisku.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Negocjacje – przygotowanie do negocjacji, ustalenie pozycji wyjściowej (WATNA), wybranie strategii negocjacyjnej, wykorzystanie technik negocjacyjnych;
 • Planowanie strategiczne – wyznaczenie strategii i jej realizacja przy niepełnej informacji n.t. rynku i konkurencji;
 • Praca zespołowa – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu;
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością
 • Reagowanie w sytuacji konfliktowej

Zastosowanie

 • Ćwiczenie wprowadzające lub podsumowujące podczas szkoleń z zakresu negocjacji, komunikacji, pracy zespołowej, analizy biznesowej, zarządzania procesami, przywództwa, planowania strategicznego;
 • Wprowadzenie do warsztatów, spotkań zespołowych;
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników;
 • Development/ Assessment Center.

Celem gry jest zbudowanie przez uczestników mostu – konstrukcji samonośnej przy użyciu wyłącznie 18 elementów drewnianych, bez użycia żadnych innych materiałów. Początkowo gracze mają czas na swobodne eksperymentowanie z dostarczonymi elementami. W zależności od zaangażowania grupy po około 5 do 10 minutach trener stopniowo wprowadza podpowiedzi aż zespoły odkryją sposób na stworzenie konstrukcji samonośnej. Zespół, który jako pierwszy zbuduje stabilny most, wygrywa!

Leonardo to gra promująca współpracę w ramach zespołu. Gra zachęca do otwartej i precyzyjnej komunikacji oraz nastawienia na realizację wyznaczonego celu. Rozgrywka doskonale obrazuje efektywność komunikacji oraz sposoby działania przyjęte w danej organizacji bądź zespole. Budowa mostu z samych desek jest metaforą realizacji efektywnie zaplanowanego projektu i doskonałym podsumowaniem dnia pełnego wyzwań szkoleniowych.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Praca zespołowa – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu;
 • Skuteczna komunikacja – przekazywanie informacji innym zespołom, komunikacja wewnątrz zespołu, jasne wyrażenie potrzeb i oczekiwań;
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością
 • Kreatywność

Zastosowanie

 • Ćwiczenie wprowadzające lub podsumowujące podczas szkoleń z zakresu negocjacji, komunikacji, pracy zespołowej,  przywództwa, planowania strategicznego;
 • Wprowadzenie do warsztatów, spotkań zespołowych;
 • Wyjazdy integracyjne
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników;
 • Development/ Assessment Center.

Gra „Detektyw” jest narzędziem szkoleniowym rozwijającym umiejętność zarządzania czasem. Gracze, pracując w małych zespołach, zastanawiają się nad podziałem zadań na pilne vs. niepilne oraz ważne vs. nieważne. Następnie podejmują decyzję, które zadania powinny zostać zrealizowane w najbliższym czasie. Wciągająca, humorystyczna fabuła wywołuje zaangażowanie osób w różnym wieku i na różnych stanowiskach. Uczestnicy mogą poczuć się niczym detektywi z klasycznych kryminałów. Wybór zadań wydaje się prosty, ale bardzo łatwo wpaść w pułapkę pilności spraw mało istotnych, zapominając o tym co naprawdę ważne. Planowanie jest głównym celem gry, natomiast szczególnie dociekliwym uczestnikom uda się odgadnąć, kto stoi za tajemniczą kradzieżą…

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Zarządzania sobą w czasie w tym rozróżniania spraw ważnych i nieważnych – ustalania istotności zadań pod względem ich spójności z wartościami i celami
 • Ustalanie priorytetów – efektywnego uporządkowania zadań pod względem ich ważności i pilności
 • Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym – godzenia obowiązków z dbaniem o relacje, odpoczynek i rozwój
 • Praca w zespole – podejmowania wspólnych decyzji, negocjacji.

Zastosowanie

Ćwiczenie wprowadzające lub podsumowujące podczas szkoleń z zarządzania czasem – doskonale sprawdza się jako pierwsze, po teoretycznym wprowadzeniu, ćwiczenie ustalania priorytetów – wywołuje zaangażowanie i rozluźnienie uczestników.

ZegarMistrz to gra wspierająca rozwój umiejętności zarządzania sobą w czasie, zarządzania zmianą oraz pracy zespołowej. Uczestnicy muszą wspólnie uzgodnić priorytety na cały tydzień a następnie reagować adekwatnie na pojawiające się zdarzenia losowe i nowe zadania.

Uczestnicy pracują w trzech zespołach. Każdy zespół posiada takie same zadania do zaplanowania. Wygra ten zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Efektywność osobista/ Zarządzanie sobą w czasie – ustalanie priorytetów i planowanie zadań w czasie;
 • Zarządzanie zmianą – adekwatne reagowanie na pojawiające się zadania oraz zdarzenia losowe, wprowadzanie koniecznych korekt w planie działania;
 • Praca zespołowa – ustalenie zasad współpracy wewnątrz grupy, przestrzeganie podziału ról, współpraca w zakresie ustalania priorytetów i planowania zadań w ramach zespołu oraz z innymi zespołami;
 • Negocjacje – ustalenie priorytetów zadań z innymi zespołami.

Zastosowanie

 • Ćwiczenie wprowadzające lub podsumowujące podczas szkoleń z zakresu zarządzania sobą w czasie, efektywności osobistej;
 • Wprowadzenie do warsztatów, spotkań zespołowych mających na celu identyfikację głównych problemów w codziennej pracy zespołu;
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników z zakresu efektywności osobistej;
 • Development/ Assessment Center.

Galimatias to gra promująca współpracę w ramach zespołów oraz między zespołami. Gra zachęca do otwartej i precyzyjnej komunikacji oraz nastawienia na cel całej organizacji a nie tylko pojedynczych zespołów. Rozgrywka doskonale obrazuje efektywność komunikacji oraz sposoby działania  przyjęte w danej organizacji bądź zespole. W przypadku grup zamkniętych można zaobserwować w jakim stopniu jej członkowie są nastawieni na współpracę a w jakim na rywalizację.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Praca zespołowa  – ustalenie ról zespołowych, wypracowanie strategii działania,  efektywna komunikacja pomiędzy członkami zespołu;
 • Skuteczna komunikacja – przekazywanie informacji innym zespołom, komunikacja wewnątrz zespołu, jasne wyrażenie potrzeb i oczekiwań;
 • Wyznaczanie i osiąganie celów- ustalenie celu zespołu, dostrzeganie celu całej organizacji, dostosowywanie planu działania do zmieniającej się sytuacji;
 • Negocjacje –rozpoznanie potrzeb drugiej strony,  wymiana informacji w celu uzyskania założonych rezultatów;
 • Etyka w prowadzeniu biznesu – działanie zgodnie z zasadami przyjętymi w organizacji.

Zastosowanie

 • Ćwiczenie wprowadzające lub podsumowujące podczas szkoleń z zakresu komunikacji, pracy zespołowej, analizy biznesowej, zarządzania procesami, przywództwa, planowania strategicznego;
 • Wprowadzenie do warsztatów, spotkań zespołowych;
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników;
 • Development/ Assessment Center.

Gra „Winnica” jest szkoleniową grą planszową o zarządzaniu zespołem. Gracze wcielają się w menadżerów winnic . Ich zadaniem jest osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy i rozwinąć swój zespół. Pracownicy i ich rozwój jest centralnym punktem rozgrywki. Gra  promuje inwestowanie w rozwój pracowników i delegowanie prac. Uczestnicy podejmując decyzje menadżerskie muszą rozstrzygnąć  dylemat osiągnięcia szybkiego zysku lub długotrwałej inwestycji w rozwój kompetencji i motywacji pracowników. Uczestnicy mogą grać w „Winnicę” wielokrotnie, dzięki czemu gra może być wykorzystana na początku szkolenia oraz na koniec jako podsumowanie nabytej wiedzy i umiejętności oraz utrwalenie pozytywnych zachowań z zakresu zarządzania zespołem.

Cele szkoleniowe

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Przywództwo i zarządzanie – dostosowywanie decyzji do poziomu gotowości pracownika (chcę / umiem) oraz używanie odpowiednich narzędzi (wspieranie / instruowanie) w celu rozwoju pracowników;
 • Zarządzanie strategiczne – inwestowanie w rozwój firmy (pracowników) w celu osiągnięcia długotrwałych efektów;
 • Zarządzanie zmianą – adekwatne reagowanie na pojawiające się zadania oraz zdarzenia losowe, wprowadzanie koniecznych korekt w planie działania;
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością – podejmowanie decyzji mimo braku wszystkich potrzebnych informacji oraz dylematu osiągnięcia szybkiego zysku lub długotrwałej inwestycji w rozwój kompetencji i motywacji pracowników.

Zastosowanie

 • Podstawowe lub wspierające narzędzie podczas szkoleń z zakresu przywództwa i zarządzania, zarządzania zmianą, zarządzania strategicznego;
 • Wprowadzenie do spotkań menedżerów, warsztatów n.t. zarządzania pracownikami;
 • Badanie potrzeb szkoleniowych;
 • Developement/ Assessment Center.