PROWADZĘ NOWOCZESNE SZKOLENIA

w oparciu o gry szkoleniowe

WSPIERAM MENEDŻERÓW

poprzez szkolenia menedżerskie oraz coaching

WSPIERAM W ROZWOJU OSOBISTYM

poprzez szkolenia, coaching oraz w oparciu o typologię DISC D3

PODNOSZĘ WYNIKI SPRZEDAŻY

poprzez szkolenia sprzedażowe oraz coaching

Moją misją jest wspieranie ludzi w ich rozwoju osobistym oraz rozwoju ich biznesów.
Uczę i inspiruję do dokonywania zmian, które pozwalają na osiąganie założonych celów w poczuciu satysfakcji osobistej i biznesowej.

Anna Gucwa

Trener Biznesu

Tworzę aplikację mobilną “Poradnik Młodego Menedżera”

Dla kogo?

Projekt powstał z potrzeby wspierania młodej kadry menedżerskiej w codziennych sytuacjach związanych z zarządzaniem zespołem. W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki trenerskiej oraz menedżerskiej zaobserwowałam liczne sytuacje, w których młodym menedżerom zabrakło sprawdzonych sposobów działania w postępowaniu z pracownikami. Wielu menedżerów boryka się z samodzielnym rozwiązywaniem problemów i poszukuje rozwiązań, praktycznych wskazówek, które można od razu wdrożyć w życie.
Poradnik adresowany jest do wszystkich osób pełniących role liderskie i chcących rozwijać swoje umiejętności zarządzania zespołem.

Jak?

Poradnik będzie przygotowany w postaci aplikacji mobilnej umożliwiającej naukę w każdym miejscu i czasie. W aplikacji będzie opisanych 20 zagadnień dotyczących codziennych sytuacji menedżerskich. Dla każdego zagadnienia będą opracowane:

 • Gotowe schematy działania – Schematy postępowania w codziennych sytuacjach menedżerskich
 • Przykłady zastosowania – Realna pomoc – jak to zrobić w praktyce
 • Pigułki wiedzy – Krótkie materiały video poszerzające wiedzę z wybranych obszarów zarządzania zespołem do oglądania lub odsłuchiwania „w biegu”
 • Dowiedz się więcej – Zestawienie rekomendowanej literatury i innych źródeł wiedzy w kontekście danego obszaru zarządzania.

Bezpłatnie? Tak!

Projekt “Poradnik Młodego Menedżera” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja mobilna zostanie udostępniona do powszechnego użytkowania bez żadnych opłat.

Zapraszam do współtworzenia poradnika

Najważniejsze w czasie powstawiania projektu są konsultacje z menedżerami, przyszłymi użytkownikami aplikacji. Będę prosiła Państwa o konsultacje dotyczące zagadnień, które zostaną uwzględnione w aplikacji, o testy aplikacji oraz o opinię dotyczącą jej zawartości, funkcjonalności i użyteczności.

Więcej informacji o projekcie w ulotce informacyjnej dla menedżerów.

Prowadzę nowoczesne szkolenia w oparciu o gry szkoleniowe

Gry szkoleniowe to nowoczesne i skuteczne narzędzia pozwalające na realizację celów szkoleniowych w efektywny i ciekawy sposób. Uczestnicy poprzez doświadczenie i analizę nie tylko pogłębiają samoświadomość, ale przede wszystkim odnajdują motywację do poszukiwania nowych rozwiązań. Uczą się nowych zachowań tak, aby po powrocie na stanowisko pracy wdrożyć je do swojej codziennej pracy.

Szkolenia otwarte z wykorzystaniem gier szkoleniowych oraz DISC D3

Inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem – czyli jak wzmacniać swoją efektywność osobistą. Warsztat w oparciu o analizę indywidualnych raportów DISC.

Human emotion and mood disorder as a tree shaped as two human faces with one half empty branches and the opposite side full of leaves in the summer as a medical metaphor for psychological issues pertaining to contrast in feelings.

Termin: 3-4 października 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Planowanie i organizacja pracy własnej – warsztat z wykorzystaniem gier  szkoleniowych  DETEKTYW oraz ZEGARMISTRZ

Termin: 27-28 września 2017, Warszawa,

Termin: 9-10 grudnia 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Asertywność, interaktywny warsztat o sztuce życia w zgodzie ze sobą oraz innymi ludźmi

S

Termin: 4-5 września 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Automotywacja, jako czynnik budujący efektywność zawodowa i osobistą

Automotywacja

Termin: 4-5 grudnia 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Skuteczna mikstura  menedżera. Jak delegować  zadania, egzekwować  oraz rozwiązywać trudne sytuacje w zespole. Warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych oraz badaniem indywidualnego profilu osobowości DISC D3

MiksturaManager

Termin: 11-12 września, Warszawa

Termin: 13-14 listopada, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Profesjonalna obsługa klienta, czyli jak budować trwałe relacje z klientem i uzyskiwać przewagę konkurencyjną – warsztat z kamerą video

 The Customer Service Target Market Support Assistance Concept

Termin: 23-24 października 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Webinaria

Od września 2016 roku prowadzę program “Poradnik Młodego Menedżera” w telewizji Tomasz Słodki Live. Zapraszam do obejrzenia moich webinarów na kanale MG Training na youtube.

Szkolenia zamknięte

(Przykładowe obszary tematyczne prowadzonych szkoleń)

Szkolenia menedżerskie 

 • Kiedy ekspert staje się menedżerem – jak odnaleźć się i skutecznie działać w nowej roli
 • Budowanie zespołu
 • Jak delegować zadania i rozliczać z powierzonych zadań
 • Menedżer w roli coacha
 • Motywowanie zespołu
 • Zarządzanie zespołem w zmieniającym się środowisku pracy –szkolenie w oparciu o grę szkoleniową ESKADRA 
 • Motywowanie w obliczu zmiany
 • Komunikacja w zespole
 • Jak udzielać informacji zwrotnej i angażować do zmiany zachowań
 • Budowanie autorytetu lidera
 • Organizacja pracy w zespole
 • Jak wyznaczać cele i prowadzić zespół do zwycięstwa 
 • Jak zarządzać różnorodnymi zespołami , czyli o pracy z pokoleniami +45, X, Y
 • Zarządzanie konfliktem w zespole

Przywództwo

 • Przywództwo – warsztaty inspiracyjne dla menedżerów
 • Indywidualny trening przywództwa

Zarządzanie zespołem sprzedaży

 • Zarzadzanie zespołem sprzedaży- warsztat w oparciu o grę szkoleniową oraz typologię osobowości DISC D3
 • Motywowanie handlowców

Sprzedażowe

 • Techniki sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa klienta -warsztat z kamerą video
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem – skuteczne strategie postępowania w niestandardowych sytuacjach
 • Jak prowadzić profesjonalne spotkanie z klientem
 • Przewaga konkurencyjna handlowca – jak budować własną skuteczność sprzedażową

Rozwój osobisty

 • Asertywność
 • Zarzadzanie emocjami i stresem
 • Zarzadzanie czasem (szkolenie w oparciu o grę szkoleniową)
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (szkolenie w oparciu o grę szkoleniową)
 • Komunikacja interpersonalna (warsztat w oparciu o  typologię osobowości DISC D3

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalizuje się w realizacji projektów związanych z podnoszeniem skuteczności działów sprzedaży i doskonalenia kompetencji kierowniczych. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy szkoleniowe jakimi są gry szkoleniowe.
Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, motywowanie oraz zwiększanie efektywności osobistej. Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta realizuje projekty dotyczące rozwoju umiejętności handlowych, technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami miękkimi takimi jak: komunikacja, praca w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, etc. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.
W swojej roli trenerskiej, podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Jej misją w uprawianiu trenerstwa jest łączenie praktyki z wiedzą merytoryczną i umieszczanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych.
Podczas pracy w organizacjach takich jak Citibank Handlowy, Millennium Bank S.A wspierała rozwój ludzi poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów w roli trenera. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym pozwoliło zdobycie kompetencji managerskich.

Skontaktuj się ze mną

7 + 4 =

MG Training

Maria Anna Gucwa, ul. Anieli Krzywoń 2/107 01-397 Warszawa

mail: anna.gucwa@mgtraining.pl

telefon 602-454-321 NIP: 563-109-61-01