PROWADZĘ NOWOCZESNE SZKOLENIA

w oparciu o gry szkoleniowe

WSPIERAM MENEDŻERÓW

poprzez szkolenia menedżerskie oraz coaching

WSPIERAM W ROZWOJU OSOBISTYM

poprzez szkolenia, coaching oraz w oparciu o typologię DISC D3

PODNOSZĘ WYNIKI SPRZEDAŻY

poprzez szkolenia sprzedażowe oraz coaching

Moją misją jest wspieranie ludzi w ich rozwoju osobistym oraz rozwoju ich biznesów.
Uczę i inspiruję do dokonywania zmian, które pozwalają na osiąganie założonych celów w poczuciu satysfakcji osobistej i biznesowej.

Anna Gucwa

Trener Biznesu

Prowadzę nowoczesne szkolenia w oparciu o gry szkoleniowe

Gry szkoleniowe to nowoczesne i skuteczne narzędzia pozwalające na realizację celów szkoleniowych w efektywny i ciekawy sposób. Uczestnicy poprzez doświadczenie i analizę nie tylko pogłębiają samoświadomość, ale przede wszystkim odnajdują motywację do poszukiwania nowych rozwiązań. Uczą się nowych zachowań tak, aby po powrocie na stanowisko pracy wdrożyć je do swojej codziennej pracy.

Szkolenia otwarte z wykorzystaniem gier szkoleniowych oraz DISC D3

Inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem – czyli jak wzmacniać swoją efektywność osobistą. Warsztat w oparciu o analizę indywidualnych raportów DISC.

Human emotion and mood disorder as a tree shaped as two human faces with one half empty branches and the opposite side full of leaves in the summer as a medical metaphor for psychological issues pertaining to contrast in feelings.

Termin: 3-4 lipca 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Planowanie i organizacja pracy własnej – warsztat z wykorzystaniem gier  szkoleniowych  DETEKTYW oraz ZEGARMISTRZ

Termin: 28-29 czerwca 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Asertywność, interaktywny warsztat o sztuce życia w zgodzie ze sobą oraz innymi ludźmi

S

Termin: 4-5 września 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Automotywacja, jako czynnik budujący efektywność zawodowa i osobistą

Automotywacja

Termin: 10-11 lipca 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Skuteczna mikstura  menedżera. Jak delegować  zadania, egzekwować  oraz rozwiązywać trudne sytuacje w zespole. Warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych oraz badaniem indywidualnego profilu osobowości DISC D3

MiksturaManager

Termin: 22-23 maja 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Profesjonalna obsługa klienta, czyli jak budować trwałe relacje z klientem i uzyskiwać przewagę konkurencyjną – warsztat z kamerą video

 The Customer Service Target Market Support Assistance Concept

Termin: 21-22 czerwca 2017, Warszawa

Cena: 1290 PLN

Szkolenia zamknięte

(Przykładowe obszary tematyczne prowadzonych szkoleń)

Szkolenia menedżerskie 

 • Kiedy ekspert staje się menedżerem – jak odnaleźć się i skutecznie działać w nowej roli
 • Budowanie zespołu
 • Jak delegować zadania i rozliczać z powierzonych zadań
 • Menedżer w roli coacha
 • Motywowanie zespołu
 • Zarządzanie zespołem w zmieniającym się środowisku pracy –szkolenie w oparciu o grę szkoleniową ESKADRA 
 • Motywowanie w obliczu zmiany
 • Komunikacja w zespole
 • Jak udzielać informacji zwrotnej i angażować do zmiany zachowań
 • Budowanie autorytetu lidera
 • Organizacja pracy w zespole
 • Jak wyznaczać cele i prowadzić zespół do zwycięstwa 
 • Jak zarządzać różnorodnymi zespołami , czyli o pracy z pokoleniami +45, X, Y
 • Zarządzanie konfliktem w zespole

Przywództwo

 • Przywództwo – warsztaty inspiracyjne dla menedżerów
 • Indywidualny trening przywództwa

Zarządzanie zespołem sprzedaży

 • Zarzadzanie zespołem sprzedaży- warsztat w oparciu o grę szkoleniową oraz typologię osobowości DISC D3
 • Motywowanie handlowców

Sprzedażowe

 • Techniki sprzedaży
 • Profesjonalna obsługa klienta -warsztat z kamerą video
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem – skuteczne strategie postępowania w niestandardowych sytuacjach
 • Jak prowadzić profesjonalne spotkanie z klientem
 • Przewaga konkurencyjna handlowca – jak budować własną skuteczność sprzedażową

Rozwój osobisty

 • Asertywność
 • Zarzadzanie emocjami i stresem
 • Zarzadzanie czasem (szkolenie w oparciu o grę szkoleniową)
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (szkolenie w oparciu o grę szkoleniową)
 • Komunikacja interpersonalna (warsztat w oparciu o  typologię osobowości DISC D3

D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES)

Trójwymiarowe, potężne i kompleksowe narzędzie oceny łączące w sobie trzy analizy:

 • Test kompetencji DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)
 • Test kompetencji TEAMS (style myślenia o pracy w zespole. Preferowane role w zespole, m.in. kreator, realizator, analityk, koordynator, strateg)
 • Test kompetencji VALUES (wartości w miejscu pracy, m.in. lojalność, niezależność, równość, uczciwość)
Korzyści z zastosowania D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES):

 • Dostarcza szczegółowe informacje na temat stylu zachowania, czynnikach motywujących i stylu pracy w zespole
 • Udziela informacji o mocnych stronach i ograniczeniach pracownika: zachowania w codziennych sytuacjach i naturalna odpowiedź na stres,  zdolność do podejmowania decyzji,  inicjatywa/pro aktywność w zmianie,  zdolności organizacyjne – zarządzanie swoim czasem i zadaniami,  umiejętność rozwijania relacji z klientami i wewnątrz zespołu
 • Pozwala na poznanie i zrozumienie własnego stylu przywództwa, mocnych stron w byciu liderem i potencjału, który może być wykorzystany na potrzeby zespołu
 • Umożliwia nabycie umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania na różne style zachowania pracowników, szczególnie w tzw. „trudnych sytuacjach”, związanych z presją czasu, oczekiwaniami zespołu, wyzwaniami strategicznymi etc.
 • Daje wskazówki pozwalające na opracowanie Action Plan dla rozwinięcia umiejętności liderskich, motywowania zespołu do osiągania jeszcze lepszych efektów

Sprzedaż i obsługa klienta

Arrow of a compass pointing to Business Sales concept (3D Rendering) Badania sugerują, że najbardziej skutecznymi sprzedawcami są te osoby, które naprawdę rozumieją ludzkie zachowania i potrafią nie tylko przewidzieć reakcję, lecz również dostosować własne zachowanie do zachowania klienta. 

 • Niektórzy dobrze się czują, komunikując poprzez fakty, cyfry, twarde argumenty – oni pomagają zobaczyć klientom racjonalne korzyści z oferowanego produktu czy usług.
 • Dla innych liczą się relacje i to oni mają talent do uspokajania obaw klienta, w ich towarzystwie klient czuje się po prostu dobrze.
 • Są tacy, których mocną stroną jest otwarty, odważny sposób komunikowania się – to oni szybko poradzą się obiekcjami klientów
 • Wreszcie są tacy, którzy nie ustąpią, zanim nie osiągną tego, co zaplanowali.
Przykładowy raport dla działu sprzedaży: Zobacz przykładowy raport z testu kompetencji dla działu sprzedaży i obsługi klienta.

 

 

Budowanie zespołu i umiejętności przywódcze

D3_lider Pomyśl o swoich ludziach, jak o częściach wielkiego mechanizmu, który porusza firmę do przodu.  Szybkość, z jaką może się poruszać zależy nie tylko od skuteczności poszczególnych części, ale również od tego, jak te elementy współpracują ze sobą. Nasze raporty opisują poszczególne role pracowników w zespole, kluczowe wartości jakimi się kierują, podstawowe zalety i potencjalne ograniczenia dla każdego z zespołów. Dajemy możliwości, aby w pełni rozwinąć talenty, które już istnieją w organizacji. Wynikiem naszych działań są: bardziej zadowoleni pracownicy, wyższa wydajność pracy, rosnące zyski.

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.
Specjalizuje się w realizacji projektów związanych z podnoszeniem skuteczności działów sprzedaży i doskonalenia kompetencji kierowniczych. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy szkoleniowe jakimi są gry szkoleniowe.
Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, motywowanie oraz zwiększanie efektywności osobistej. Dla pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta realizuje projekty dotyczące rozwoju umiejętności handlowych, technik sprzedaży i profesjonalnej obsługi Klienta. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami miękkimi takimi jak: komunikacja, praca w zespole, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, etc. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.
W swojej roli trenerskiej, podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Jej misją w uprawianiu trenerstwa jest łączenie praktyki z wiedzą merytoryczną i umieszczanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych.
Podczas pracy w organizacjach takich jak Citibank Handlowy, Millennium Bank S.A wspierała rozwój ludzi poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów w roli trenera. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym pozwoliło zdobycie kompetencji managerskich.

Skontaktuj się ze mną

11 + 5 =

MG Training

Maria Anna Gucwa, ul. Anieli Krzywoń 2/107 01-397 Warszawa

mail: anna.gucwa@mgtraining.pl

telefon 602-454-321 NIP: 563-109-61-01